marjakaitaniemi.fi
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
16.05.2021

Lähiluonto kuuluu kaikille

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta antoi tämän viikon tiistaina kokouksessaan siunauksensa itäisen Meri-Rastilan asemakaavaehdotukselle. Toteutuessaan asemakaava merkitsisi useiden Meri-Rastilan metsäisten puistoalueiden kaatamista rakennustyömaiden alta.

Yksi kaavoituksen vaarantamista puistoista on Pohjavedenpuisto, jonka pohjoisosa on nykyään METSO II -luokiteltua, luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta metsää. Rakennettavaksi suunnitellulla alueella on muun muassa arvokas katajaa kasvava metsäkuvio sekä lahokaviosammaleen elinympäristö.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Vuosaari-seura ovat jättäneet kaavaehdotuksesta muistutukset, joissa vaaditaan Pohjavedenpuiston pohjoisosan rakentamisesta luopumista. Vasemmistoliitto esitti tiistain kokouksessa kaavan muuttamista siten, että puiston pohjoisosa säilyisi yhtenäisenä viheralueena. Muut ryhmät eivät kuitenkaan tukeneet esitystä.

Sosiaalisen median keskustelussa eteeni tuli väite, että Pohjavedenpuiston rakentaminen on hyvä asia sosiaalisen kestävyyden kannalta. Aihe on sydäntäni lähellä, sillä opintoihini kuului aikoinaan paljon kestävän kehityksen tematiikkaa, ja vaalilauseenikin on ”Kestävä Helsinki kuuluu kaikille”.

On totta, että sosiaalisen kestävyyden kannalta on tärkeää huolehtia asuntorakentamisen riittävydestä ja monipuolisuudesta. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu kuitenkin olennaisesti myös resurssien ja toimintamahdollisuuksien oikeudenmukainen jakautuminen.

Pohjavedenpuisto on vuosaarelaisten ahkerasti käyttämä ja rakastama lähiluontokohde. Päiväkotiryhmät ulkoilevat puistossa ja koululaiset opiskelevat siellä. Suosio näkyy puistossa jo nykyään metsäalueen kulumisena. Metsän osittainen kaataminen rakentamisen tieltä lisäisi jäljelle jäävän luonnon käyttöpainetta entisestään, eikä lähiluonto olisi enää yhtä hyvin kaikkien käyttäjien saavutettavissa.

Vuosaaren luonnon supertähtiä ovat Uutela, Mustavuori ja Kallahdenniemi. Vuosaaren 40 000 asukasta tarvitsevat kuitenkin myös pienempiä lähiluontokohteita, joihin esimerkiksi koululuokat pääsevät piipahtamaan kesken koulupäivän. Luonnossa oleskelulla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, ja lähiluonnon saavutettavuus on tärkeää myös alueellisen eriarvoisuuden torjumiseksi.

Itäisten lähiöiden luontokohteista huolehtimalla voidaan siis edistää monia tavoitteita luonnon monimuotoisuudesta kaupunkilaisten yhdenvertaisuuteen. Itäisen Meri-Rastilan kaava etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallituksella onkin nyt mahdollisuus osoittaa, että se ottaa ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vakavasti.

Takaisin etusivulle

Uusimmat blogikirjoitukset

17.06.2021

Varavaltuutettu Kaitaniemi kiittää

14.06.2021

Helsingin luonto tarvitsee suojelijoita

07.06.2021

Helsingin on tehtävä itselleen selväksi, mikä on Helenin omistuksen tavoite