marjakaitaniemi.fi
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
12.05.2021

Kestävä Helsinki kuuluu myös vammaisille helsinkiläisille

Invalidiliitto julkaisi vastikään vertailun, jossa arvioitiin, miten eri puolueiden kuntavaaliohjelmissa käsitellään vammaisille ihmisille tärkeitä asioita, kuten esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Vasemmistoliiton ohjelmassa vammaisoikeudet huomioitiin kattavasti, mikä ei tietenkään itselleni tullut yllätyksenä. Yksi tärkeimmistä syistä omalle puoluevalinnalleni oli aikoinaan se, miten selkeästi Vasemmistoliitto puolustaa yhdenvertaisuutta ja vastustaa muun muassa vammaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää.

Kehitysvammaisten Tukiliitto puolestaan tuo Meidän kaikkien kunta -kampanjassaan esiin kehitysvammaisille kuntalaisille tärkeitä asioita. Kehitysvammaisen lapsen äitinä minun on helppo allekirjoittaa kampanjan tavoitteet. Lupaan siis valtuutettuna vaikuttaa siihen, että
  • vammaispalveluita ja päätöksentekoa koskeva tieto on kunnassani saavutettavaa ja selkeää, ja palveluita tarvitsevia ihmisiä kuullaan palveluita järjestettäessä.
  • kuntani ei leikkaa vammaispalveluista eikä alibudjetoi lakisääteisiä palveluita. Meillä ei ole varaa raskaisiin palveluihin ja tragedioihin, joita seuraa, kun ihmiset eivät saa tarvitsemaansa tukea ajoissa.
  • kunnassani tehdään järjestöjen kanssa aktiivista yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • vammaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada kaikki tarvitsemansa tuki koulunkäyntiin. Kaikkien lasten oikeus kuulua omanikäisten yhteisöön toteutuu.
  • kunnassani tunnetaan YK:n vammaissopimuksen ja Suomen lainsäädännön velvoitteet, ja tämä näkyy kunnan strategiassa, hyvinvointikertomuksessa ja vammaispoliittisessa ohjelmassa.
  • kuntani päätöksenteossa on selkeät rakenteet ja riittävä tuki vammaisten ihmisten osallistumiselle. Kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin. Vammaisten ihmisten ääni kuuluu ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Takaisin etusivulle

Uusimmat blogikirjoitukset

17.06.2021

Varavaltuutettu Kaitaniemi kiittää

14.06.2021

Helsingin luonto tarvitsee suojelijoita

07.06.2021

Helsingin on tehtävä itselleen selväksi, mikä on Helenin omistuksen tavoite