marjakaitaniemi.fi
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
16.03.2021

Kenelle Helsingin luonto kuuluu?

Vuosaarelaisia on tänä talvena järkyttänyt Uutelassa tehdyt kovakouraiset ”luonnonhoitotyöt”. Uutela on suosittu ulkoilualue ja yksi omistakin suosikkipaikoistani Vuosaaressa.

Uutelassa luonto on monipuolista: metsää, merenrantaa sekä entistä viljely- ja laidunmaata. Tänä talvena Uutelassa ulkoilleet ovat saaneet seurata, miten metsäkoneet raivaavat alueen puita.
Kaupungin näkökulmasta kyseessä on Uutelan hoitosuunnitelmaan perustuva työ, jolla pyritään mm. palauttamaan aiemmin pelto- ja laidunnuskäytössä ollutta nykyistä metsää puuttomaan tilaan.

Uutelassa Skatan tilan entiset pellot ja laidunmaat ovat pikkuhiljaa metsittyneet 1950-luvulta asti. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry:n mukaan pitkään metsittyneen entisen niityn siemenpankki on jo ehtynyt eikä puuston raivaaminen muuta sitä enää ennalleen. Kaupungin näkemyksen mukaan näitä alueita on silti pidettävä avoimena, vaikka se koneellisen raivauksen lisäksi tarkoittaisi jatkossa toistuvaa koneellista niittoa.

Helsyn mukaan metsittymään päässeet alueet pitäisi jättää rauhaan. Samaa mieltä ovat Uutelassa ulkoilevat ihmiset. Vuonna 2016 Uutelasta järjestettiin käyttäjäkysely, jonka viesti päättäjille oli selkeä. Avoimessa palautteessa toivottiin pääasiassa alueen säilyvän mahdollisimman luonnontilaisena kaupunkilaisten ulkoilualueena, jossa on mahdollista päästä luontoon rauhoittumaan ja hiljentymään.

Uutelassa ulkoilevana vuosaarelaisena yhdyn kyselyn toiveeseen Uutelasta rauhallisena ja luonnontilaisena alueena. Kaupungin toiminta taas näyttäytyy käyttäjäkyselyn valossa mielivaltaisena ja piittaamattomana. Kaupunki keskeytti tammikuussa Uutelan raivaustyöt runsaan negatiivisen palautteen takia ja kävi lyhyen neuvottelun Helsyn kanssa. Kun yhteisymmärrystä luonnonsuojelijoiden kanssa ei löytynyt, kaupunki kuitenkin ilmoitti yksipuolisesti lopettavansa neuvottelut ja jatkavansa metsän hakkaamista.

Uutelan kohtalosta herää yleisemminkin kysymys, kenelle kaupungin luonto kuuluu. Helsingin Sanomien mukaan useat poliittiset päättäjät olisivat halukkaita puuttumaan Uutelan hakkuisiin, mutta heillä ei ole siihen mitään mahdollisuutta, sillä hakkuut perustuvat vuosille 2017–2026 laadittuun hoitosuunnitelmaan. Onko tosiaan niin, että kaupunkilaisilla, luonnonsuojelujärjestöillä tai edes kaupungin poliittisilla päättäjillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa luontoalueiden hoitoon kuin kerran kymmenessä vuodessa?

Takaisin etusivulle

Uusimmat blogikirjoitukset

17.06.2021

Varavaltuutettu Kaitaniemi kiittää

14.06.2021

Helsingin luonto tarvitsee suojelijoita

07.06.2021

Helsingin on tehtävä itselleen selväksi, mikä on Helenin omistuksen tavoite