marjakaitaniemi.fi
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
05.06.2021

Hyvää maailman ympäristöpäivää!

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy julkaisi viime viikolla kuntavaaliteesinsä. Olen allekirjoittanut teesit. Ajattelin ympäristöpäivän kunniaksi avata ajatuksiani teeseistä ja Helsingin ympäristöpolitiikasta, mutta koska aihe on sydäntäni lähellä, juttua näköjään riittää useammalle päivälle.

Helsyn kuntavaaliteesit pääsee lukemaan täältä (linkki). Aloitan ensimmäisestä teesistä, joka koskee ilmastoa. Ilmastonmuutoksen hillintä on leipälajini, jonka parissa olen tehnyt töitä lähes koko työurani. Aloitin urani ympäristöjärjestö WWF:n ilmasto- ja energiapoliittisena asiantuntijana, minkä jälkeen työskentelin Euroopan parlamentissa ja ympäristöministeriössä. Viimeiset kahdeksan vuotta olen tehnyt hyvin käytännönläheistä työtä sen eteen, että Suomeen saadaan lisää uusiutuvaa energiaa: olen hankekehittäjä, eli etsin uusiutuvan energian tuotantoon sopivia alueita ja johdan suunnitteluprojektia voimalan investointipäätöksen tekemiseen saakka. Olen siis vahvasti määrätietoisten ilmastotoimien kannalla.

Tällä hetkellä Helsingin ilmastotyötä ohjaa hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035. Nykyinen kaupunginvaltuusto kirjasi tavoitteen kaupunkistrategiaansa vuonna 2017. Olen vähän epäileväinen sen suhteen, onko tavoiteaikataulun kiristäminen Helsyn vaatimuksen mukaisesti vuoteen 2025 realistista. Alan ammattilaisena kaipaan aina tavoitteiden jatkoksi suunnitelman keinoista, joilla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Päästöjen vähentämiseksi tarvittavien investointien elinkaarissa puhutaan vuosista tai kymmenistä vuosista. Miten esimerkiksi suurimpien päästölähteiden, lämmityksen ja liikenteen, päästöt saataisiin painettua nollaan vuoteen 2025 mennessä? Jos joku kertoo toteuttamiskelpoisen suunnitelman näin tiukalle aikataululle, niin en tietenkään vastusta sitä.

Aikataulun päivittämisen sijaan kaipaan selkeyttä siihen, miten päästöjä seurataan ja vähennetään. Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2018 Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, jossa jäsennetään kaupunkistrategiassa asetettua hiilineutraaliustavoitetta ja sen saavuttamiseen tarvittavia toimia. Tulevan valtuuston tulee päivittää ohjelma heti valtuustokauden aluksi niin, että kaupungin ilmastotyö perustuu tuoreimpiin lukuihin ja kattaa johdonmukaisesti kaikki kaupungin päästölähteet.

Nykyään Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa toisaalta lasketaan kaupungin kokonaispäästöihin päästölähteitä, joille ei määritellä päästövähennystoimenpiteitä, ja toisaalta listataan toimenpiteitä päästöille, joita ei lasketa osaksi hiilineutraaliustavoitetta. Yleisemminkin tämänhetkisessä ilmastokeskustelussa puhutaan sekä päästöistä, joihin kaupungin tasolla voidaan vaikuttaa, että päästöistä, joiden vähentämisessä tarvitaan ohjausta muilta tahoilta. Ilmastotyön seurannan mahdollistamiseksi on kehitetty oma työkalunsa, Ilmastovahti-palvelu, mutta tavallisen kaupunkilaisen on senkin avulla vaikea seurata kaupungin ilmastotyötä ja sen vaikuttavuutta. Esimerkiksi Helsingin ylivoimaisesti suurin päästölähde, lämmitys, tuottaa yksinään yli puolet Helsingin suorista päästöistä. Helenin päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan kuulu Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman piiriin.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii konkreettisia tekoja nopealla aikataululla. Tämän takia myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimissa pitäisi selkeästi painottaa isoimpia päästölähteitä ja käytännön tekoja päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi investointien mittakaava vaatii kaupungin ylimmän johdon sitoutumista ilmastotyöhön koko valtuustokauden ajaksi. Ja kun isoista päästölähteistä puhutaan, niin on puhuttava Helenistä. Toinen teesini koskeekin Helenin omistajaohjausta. Pormestari Jan Vapaavuori totesi Helsinki Energy Challengen yhteydessä, että kaupungin on Helenin omistajana otettava ison energiastrategian ja -vision pohtiminen omiin käsiinsä. Olen samaa mieltä Vapaavuoren kanssa. Tästä ehdin toivottavasti kirjoittaa lisää huomenna.

Takaisin etusivulle

Uusimmat blogikirjoitukset

17.06.2021

Varavaltuutettu Kaitaniemi kiittää

14.06.2021

Helsingin luonto tarvitsee suojelijoita

07.06.2021

Helsingin on tehtävä itselleen selväksi, mikä on Helenin omistuksen tavoite