marjakaitaniemi.fi
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
07.06.2021

Helsingin on tehtävä itselleen selväksi, mikä on Helenin omistuksen tavoite

Tänään pohdin Helsyn kuntavaalitavoitteiden innoittamana Helsingin energiayhtiö Helenin roolia Helsingin energia- ja ilmastopolitiikassa. Helsingin kaupunki järjesti vastikään Helsinki Energy Challenge -kilpailun, jossa luvattiin miljoona euroa palkinnoksi parhaalle idealle siitä, miten Helsinki lämmitetään ilmastoystävällisesti. Kilpailun voittajien julkistuksen yhteydessä pormestari Jan Vapaavuori totesi, että kaupungin on kiristettävä energiayhtiö Helenin omistajaohjausta ja otettava energiastrategian ja -vision pohtiminen omiin käsiinsä. Mitä tämä tarkoittaa?

Helen on kaupungin omistama tytäryhteisö. Kunnan perustehtävä ei ole omistaa yrityksiä, eli kunnan on pystyttävä perustelemaan se, miksi kunta on perustanut yhteisön ja mitä se omistuksella tavoittelee. Helsinki on määritellyt tytäryhteisöjen omistamiseen liittyviä periaatteita yleisellä tasolla konserniohjeessaan. Konserniohjeen mukaisesti omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite.

Mitä kaupunki sitten tavoittelee Helenin omistamisella? Nykyinen kaupunginvaltuusto hyväksyi kautensa alussa kaupunkistrategian, jossa Helen mainitaan kerran: “Päästövähennysten toteuttamisesta laaditaan vuoden 2018 helmikuun loppuun mennessä aikataulutettu toimenpideohjelma. Kaupungin ilmastotyöryhmän raportti ja Helenin hyväksytty kehitysohjelma toimivat pohjana työlle.”

Päästövähennysten toteuttamisesta laadittu toimenpideohjelma on Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma, josta kirjoitin viimeksi maailman ympäristöpäivänä 5.6. Myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa viitataan Helenin osalta kehitysohjelmaan. Kehitysohjelma taas on kaupunginvaltuuston joulukuussa 2015 hyväksymä dokumentti, jossa linjattiin sitä, miten Hanasaaren voimalaitos korvataan. Nämä investoinnit on päätetty ja rakenteilla, eli kehitysohjelma on tavallaan jo tullut tiensä päähän. Jos kehitysohjelmalle on vuoden 2015 jälkeen tullut jatkoa, sitä ei ainakaan ole julkisesti saatavilla.

Helsingin kaupungin tarkastusvirasto tutki vuonna 2017, miten kaupunki on Helenin omistajana ohjannut yhtiön toimintaa. Yksi keskeisistä johtopäätöksistä oli, että yhtiön omistamisen tarkoitusta ja tavoitetta ei ole määritelty. Kaupunki ei siis toiminut oman konserniohjeensa mukaisesti. Huhtikuussa 2021 kaupunginhallitus päätti muiden tytäryhteisöjensä omistusstrategioista, mutta Helenin osalta todettiin edelleen näin: ”Tämä päätösesitys ei sisällä Helen-konsernin omistusstrategiaa. Se on tarkoitus esitellä myöhemmin erikseen.”

Syy sille, että kirjoitan näin pitkästi puisevan oloisista konserniohjeista ja tarkastusraporteista, on ilmastonmuutos. Kirjoitin eilen, että Helen on Helsingin ylivoimaisesti suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Jos kaupunki ei ole määritellyt Helenin omistukselle strategiaa, miten se ohjaa sen toimintaa ilmastoystävälliseksi?

Jos strategisia tavoitteita Helenin omistamiselle ei ole määritelty, niin löytyisikö kaupungin vuosittaisesta talousarviosta tuoretta näkemystä siitä, miten kaupunki hillitsee ilmastonmuutosta Helenin omistamisella? Ei. Tämän vuoden talousarviossa määritellään Helenille kolme tavoitetta: vähintään 50 miljoonan euron osingon jako vuonna 2021, vähintään 3,5 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle kolmen tilikauden keskiarvona – ja ”omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen”. Siis sen saman kehitysohjelman, joka hyväksyttiin vuonna 2015 ja jonka mukaiset investoinnit on jo tehty.

Olen samaa mieltä Vapaavuoren kanssa siitä, että Helenin omistajaohjaus kaipaa uutta otetta. Jos kaupunki on tosissaan ilmastotavoitteidensa kanssa, sen pitäisi näkyä kaupungin omistaman tytäryhteisön strategisessa johtamisessa. Kuntalain mukaan kunnan on omistajaohjauksella huolehdittava siitä, että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Ilmastonmuutoksen hillintä on kunnan etu, minkä Helsinki on osoittanut päättäessään olla hiilineutraali vuonna 2035. Helenin omistajaohjauksen tulisi tukea tämän tavoitteen toteutumista.

Takaisin etusivulle

Uusimmat blogikirjoitukset

17.06.2021

Varavaltuutettu Kaitaniemi kiittää

14.06.2021

Helsingin luonto tarvitsee suojelijoita

07.06.2021

Helsingin on tehtävä itselleen selväksi, mikä on Helenin omistuksen tavoite